S.E.C. Co Ltd- Slov.vyšívacia spoločnosť, s.r.o. v likv.